HealthKipedia

HealthKipedia

REGIMUL ALIMENTAR ÎN DISPEPSIILE GASTRICE

Posted by - 17 January 2019
loading... Dispesiile gastrice nu sunt încă bine individualizate.  Ele au fost împărţite, la început, în forme primitive, datorită unei alimentaţii nepotrivite şi forme secundare datorită altor boli (diabet, insuficienţărenală, ateroscleroză). Ele se împart, de asemenea, în organice (suferinţa gastrică este reflexul unei afecţiuni organice din altă parte a organismului)şi funcţionale.…
Read More

REGIMUL ALIMENTAR ÎN HIPERURICEMII

Posted by - 17 January 2019
loading... Hiperuricemiile sunt afecţiuni metabolice caracterizate prin creşterea concentraţiei sanguine a acidului uric (produs final al degradării purinelor) peste limitele normalului.  Deşi datele privind nivelul uricemieivariază după autori, un consens comun fixează limita superioară anormalului la bărbaţi la 6 mg % şi la femei la 5 mg%. Se consideră că estevorba de hiperuricemie,…
Read More

Viral Treatments

Posted by - 11 January 2019
loading... There are several types of viruses which may infect a human, and while every virus affects a human otherwise, there are a number of effective treatments available. This guide…
Read More

Elementele Figurate ale Sângelui

Posted by - 18 December 2018
loading... Sângele are două componente: una celulară , elementele figurate ale sângelui (situate la fundul eprubetei de culoare roşie-inchisă ) şi alta coloidală , lichidă , plasma sangvină ( situată…
Read More

Funcțiile de Nutriție ale Sângelui

Posted by - 18 December 2018
loading... Sângele este un lichid vâscos care circulă în interiorul arborelui cardiovascular împreună cu limfa şi lichidul interstiţial; sângele formează mediul intern al organismului. Ontognetic sângele se dezvoltă din mezoderm…
Read More
Loading...
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.